Bằng cách khóa một gen đặc biệt bằng phương pháp CRISPR, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Biển ở Na Uy đã tạo ra con cá hồi đầu tiên trên thế giới không có giao tử. Mục đích là để phát triển một con cá hồi nuôi không thể giao phối với cá hồi hoang dã khi trốn thoát.

Hiện các nhà nghiên cứu đã theo dõi những con cá hồi như vậy trong suốt cuộc đời của chúng (được gọi là chu kỳ sản xuất) để so sánh tốc độ tăng trưởng, dấu hiệu phúc lợi và hàm lượng omega3 với cá hồi nuôi bình thường.

Nhà nghiên cứu Lene Kleppe cho biết “chúng tôi không thấy sự khác biệt nào về kích thước, độ béo, dấu hiệu căng thẳng, kích thước tim hoặc sự xuất hiện của dị tật xương”

Cá hồi vô sinh cũng có lượng axit béo omega-3 lành mạnh tương tự như cá hồi nuôi bình thường.

Phát triển nhanh hơn

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thấy rằng cá hồi bình thường bắt đầu phát triển nhanh hơn cá hồi vô sinh vào cuối thí nghiệm. Ngoài ra, loại cá hồi này còn có một lá gan lớn hơn.

“Đây là những dấu hiệu ban đầu của sự trưởng thành về giới tính. Nhìn chung, những người nuôi cá muốn tránh điều đó không chỉ vì cá trưởng thành về giới tính khi chạy trốn có thể giao phối với cá hoang dã mà còn do cá đạt đến độ tuổi trưởng thành trở nên dễ bị bệnh hơn và do đó có thể có sức khỏe kém hơn ” bà Kleppe giải thích.

Chúng cũng có chất lượng thịt kém hơn vì chúng sử dụng năng lượng khi thuần thục sinh dục. Trong nuôi trồng, cá thuần thục sinh dục có nghĩa là cá hồi phải được giết mổ, ngay cả khi nó đã được tiến hành trước thời hạn.

Thuần thục sinh dục

Thuần thục sinh dục sớm là một vấn đề, đặc biệt là ở các trang trại nuôi cá khép kín trên cạn. Nhưng ở một mức độ nào đó, các nhà chăn nuôi có thể sử dụng ánh sáng và nhiệt độ để ngăn chặn điều đó.

“Điều dễ dàng nhất là loại trừ hoàn toàn sự thành thục sinh dục ở cá hồi nuôi” Kleppe nói

“Hiện nay chúng tôi đã chỉ ra rằng cá hồi không có giao tử phần lớn giống với cá hồi bình thường, nhưng có lợi thế rõ ràng là nó không bao giờ đạt đến độ thành thục về mặt giới tính” bà kết luận

Cho đến nay, cá hồi được chỉnh sửa gen chỉ được sản xuất để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ở Na Uy, nó được định nghĩa là biến đổi gen và được quy định nghiêm ngặt bởi Đạo luật Kỹ thuật Di truyền.

Viện Nghiên cứu Biển là cơ quan đi đầu thế giới trong việc phát triển các phương pháp sử dụng CRISPR để chỉnh sửa gen cá hồi.

Leave a comment