Chính sách bảo mật

Hợp tác xã  Nuôi trồng chế biến thủy sản  cá tầm, cá hồi Thức Mai  (“Chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Chính sách này đưa ra cơ sở để chúng tôi xử lý mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Chúng tôi giữ một số thông tin cơ bản nhất định khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và nhận ra tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin đó và cho bạn biết chúng tôi sẽ làm gì với thông tin đó.

Theo Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 (Đạo luật), người kiểm soát dữ liệu là Hợp tác xã  Nuôi trồng chế biến thủy sản  cá tầm, cá hồi Thức Mai 

Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi. Nếu bạn rời khỏi trang web của chúng tôi thông qua một liên kết hoặc cách khác, bạn sẽ phải tuân theo chính sách của nhà cung cấp trang web đó. Chúng tôi không kiểm soát chính sách đó hoặc các điều khoản của trang web và bạn nên kiểm tra chính sách của họ trước khi tiếp tục truy cập trang web.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau về bạn:

 • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi www.cahoisapa.farmart.vn (trang web của chúng tôi). Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu các dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn báo cáo sự cố với trang web của chúng tôi.
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về thư từ đó.
 • Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không cần phải trả lời chúng.
 • Thông tin chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web, hệ điều hành, việc sử dụng trình duyệt và các dữ liệu liên lạc khác, cho dù điều này là bắt buộc cho mục đích thanh toán của chúng tôi hay cách khác và các tài nguyên mà bạn truy cập.

Địa chỉ IP và cookie

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt có sẵn, để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và kiểu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào và chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân theo cách này.

Chúng tôi có thể lấy thông tin về việc sử dụng internet chung của bạn bằng cách sử dụng tệp cookie được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Họ giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn. Chúng cho phép chúng tôi:

 • Để ước tính kích thước đối tượng của chúng tôi và cách sử dụng.
 • Để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, và do đó cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web của mình theo sở thích cá nhân của bạn.
 • Để tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.
 • Để nhận ra bạn khi bạn trở lại trang web của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn, cài đặt này cho phép bạn từ chối cài đặt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm ở Việt Nam. Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Những nhân viên như vậy có thể tham gia, trong số những việc khác, việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn, xử lý chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa. Khi chúng tôi đã cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần nhất định của trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ sự lây truyền nào đều có rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn theo những cách sau:

 • Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc mà chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm, nơi bạn đã đồng ý được liên hệ cho các mục đích đó.
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi.
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng dữ liệu của bạn, để cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và chúng tôi hoặc họ có thể liên hệ với bạn về những điều này qua [bưu điện hoặc điện thoại].

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này hoặc chuyển thông tin chi tiết của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị, vui lòng đánh dấu vào ô có liên quan trên biểu mẫu mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 • Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.
 • Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn cho những mục đích đó hoặc nếu chúng tôi định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho những mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách chọn một số ô nhất định trên biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại thuonggiaviet.b2b@gmail.com.

Đôi khi, trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

Tiếp cận thông tin

Đạo luật cho bạn quyền truy cập thông tin về bạn. Quyền truy cập của bạn có thể được thực hiện theo Đạo luật. Mọi yêu cầu truy cập có thể phải chịu một khoản phí để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn chi tiết về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi

Bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và nếu thích hợp, sẽ được thông báo cho bạn qua e-mail. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật bất kỳ thay đổi cần thiết nào.

Tiếp xúc

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này được hoan nghênh và phải được gửi đến thuonggiaviet.b2b@gmail.com.